Finanse Gminy
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
piątek, 29 maja 2020

Raport o stanie Gminy za rok 2019

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 11 maja 2020

Informacje z wykonania budżetu w roku 2019

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
środa, 04 grudnia 2019

Zarządzenie nr 100/O/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2020

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 02 grudnia 2019

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 02 grudnia 2019

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
piątek, 10 maja 2019

Informacje z wykonania budżetu w roku 2018.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 17 grudnia 2018

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 17 grudnia 2018

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 04 grudnia 2017

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 04 grudnia 2017

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Więcej…